Fii Sanatos


Femeile şi bărbaţii în Republica Moldova. Portret statistic.

20/10/17 (3712 vizualizari)

Femeile sunt preponderente în numărul populaţiei 

Din numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013 (3559,5 mii persoane), 51,9% constituie femeile, iar 48,1% respectiv bărbaţii. Preponderenţa femeilor sau a bărbaţilor în numărul populaţiei diferă semnificativ în funcţie de anumite grupe de vîrstă.

Astfel, bărbaţii predomină în grupele de vîrstă 0-15 ani şi populaţia în vîrstă aptă de muncă, respectiv 52% faţă de 48% pentru femei.

Însă, diferenţele sunt mai accentuate în cazul populaţiei care a depăşit vîrsta aptă de muncă, ponderea femeilor fiind de 69,5% comparativ cu 30,5% pentru bărbaţi.

Speranţa de viaţă la femei este mai mare decît a bărbaţilor 

Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii în medie cu 7,8 ani, speranţa de viaţă la naştere fiind de 74,8 pentru femei şi 67,1 în cazul bărbaţilor. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, în special în vîrsta aptă de muncă.

Nivelul diferenţiat al mortalităţii pe medii de reşedinţă determină diferenţe şi în durata medie a vieţii a locuitorilor din mediul urban şi rural. Astfel, bărbaţii din urbe trăiesc în medie mai mult 3,6 ani comparativ cu cei din mediul rural, iar în cazul femeilor acest decalaj este de 3,8 ani.

Femeile se căsătoresc mai timpuriu decît bărbaţii 

Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 23 ani, iar la bărbaţi de 26 ani. Totodată, bărbaţii mai des se recăsătoresc după divorţ decît femeile, ponderea celor recăsătoriţi fiind de 16,4% la bărbaţi şi 13,7% la femei.

Însă, ponderea femeilor văduve recăsătorite în total persoane văduve este practic dublă faţă de bărbaţi, respectiv 1,6% şi 0,9% în cazul bărbaţilor.

Mai mulţi băieţi decăt fete se nasc anual 

Anual se nasc mai mulţi băieţi decât fete: din numărul copiilor născuţi-vii 51,7% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai timpurie decât mamele din mediul urban, respectiv la 22,8 şi 25,1 ani.

Rata de ocupare în rîndul femeilor este mai mică decît cea a bărbaţilor 

Ponderea femeilor în total populaţia ocupată este, practic, egală cu cea a bărbaţilor şi se menţine pe parcursul ultimilor ani la acelaşi nivel (49,7% femei şi 50,3% bărbaţi). Totuşi, rata deocupare în rîndul femeilor înregistrează valori inferioare (36,5%) în comparaţie cu bărbaţii (40,6%).
Totodată, şomajul afectează într-o proporţie mai mare bărbaţii decât femeile. Peste 60 la sută din totalul şomerilor sunt bărbaţi, iar rata şomajului este cu 2,5 p.p. mai mare la bărbaţi (6,8%) faţă de cea înregistrată la femei (4,3%).

Bărbaţii deţin ponderi superioare în rândul conducătorilor de toate nivelurile

Din total conducători de toate nivelurile- 56 la sută sunt bărbaţi, iar restul 44% revin femeilor.

Femeile câştigă în medie cu circa 13% mai puţin ca bărbaţii

Femeile câştigă în medie cu 12,9% mai puţin faţă de bărbaţi (87,1% din salariul mediu al bărbaţilor). Exprimată în valoare numerică, discrepanţa a constituit în medie peste 470 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 3167,6 lei şi pentru bărbaţi - 3638,3 lei.

Fetele sunt înrolate în învăţămîntul primar şi secundar general la fel ca şi băieţii

Băieţii într-o proporţie nesemnificativă prevalează în numărul elevilor înrolaţi în clasele 1-9, dar în cazul în învăţămîntului liceal preponderente sunt fetele, cu o pondere de 56 la sută.

Fetele optează mai mult pentru studii medii de specialitate, iar băieţii pentru învăţămîntul secundar profesional 

În învăţământul mediu de specialitate, la fel, există o anumită polarizare, în funcţie de gen, în special fetele se orientează mai frecvent spre pedagogie (93%), servicii (85%), medicină (82%), asistenţă socială (81%) şi economie (73%), iar băieţii se axează, în principal, pe profiluri cum ar fi electrotehnica şi energetica (97%), mecanica (96%), transporturi (90%), construcţii (84%).

În învăţământul superior se înscriu mai multe femei decît bărbaţi

Femeile reprezintă circa 57 la sută din numărul total de studenţi înrolaţi în învăţămîntul superior.

Sectorul educaţie este preponderent „feminizat”

Circa trei pătrimi din numărul total al personalului didactic care activează în sistemul de educaţie din ţară reprezintă femeile.

Bărbaţii predomină în activităţile de cercetare-dezvoltare 

Se atestă un grad de sub-reprezentativitate a femeilor-cercetători în activitatea de cercetare-dezvoltare, 48,1% comparativ cu 51,9% în cazul bărbaţilor. Din total cercetători cu grad de doctor 47,1% reprezintă femeile, iar în cazul cercetătorilor cu grad de doctor habilitat ponderea femeilor este de 17,2%

Femeile săvîrşesc infracţiuni în proporţie mult mai mică decît bărbaţii

Din total infracţiuni înregistrate în anul 2012, 8,4% au fost săvîrşite de către femei, iar 91,4% de către bărbaţi. Totodată, femeile mai des sunt implicate în săvîrşirea infracţiunilor grave: din total infracţiuni săvîrşite de femei 24,3% sunt infracţiunile excepţional de grave, deosebit de grave şi grave, comparativ cu 17,4% în cazul bărbaţilor. Însă, cei mai mulţi dintre bărbaţi au antecedente penale şi la momentul săvîrşirii infracţiunii erau în stare de ebrietate (9,9% comparativ cu 1,6% în cazul femeilor).

Bărbaţii suferă mai mult de tuberculoză şi tumori maligne

Zilnic sunt diagnosticaţi cu tuberculoză activă 6 bărbaţi şi 3 femei, respectiv rata incidenţei prin această maladie este mai mare în rîndul bărbaţilor (130 cazuri la 100 mii bărbaţi) comparativ cu cea a femeilor (51 cazuri la 100 mii femei).

În cazul incidenţei tumorilor maligne discrepanţele sunt mai puţin accentuate, în medie la 100 mii bărbaţi revin 236 cazuri, comparativ cu 226 cazuri la 100 mii femei. Zilnic sunt diagnosticaţi cu tumori maligne 11 bărbaţi şi 11 femei.

Bărbaţii mai rar apelează la servicii de sănătate 

În caz de necesitate femeile mai des recurg pentru o consultaţie medicală, 56% comparativ cu 53% în cazul bărbaţilor.

Rata dizabilităţii primare este mai mare în rîndul bărbaţilor

Din total persoane recunoscute cu dizabilitate primară bărbaţi reprezintă 60 la sută, iar femeile respectiv 40 la sută.

Femeile depăşesc cota bărbaţilor pensionari

Din total pensionari aflaţi la evidenţa organelor de asigurări sociale 66% constituie femeile.

Femeile beneficiază de pensii pentru limită de vîrstă mai mici decît bărbaţii 

Mărimea medie a pensiei pentru limita de vîrstă pentru bărbaţi constituie 1115,7 lei, comparativ cu 934,3 lei în cazul femeilor. Din total pensionari pentru limita de vîrstă, circa 12% primesc pensii cu cuantum minim. În medie, pensia bărbaţilor acoperă valoarea minimului de existenţă pentru pensionari în proporţie de 83 la sută, iar în cazul femeilor – 70 la sută.

Femeile sunt antrenate în activităţi aducătoare de venit într-o măsură mai mică ca bărbaţii

Bărbaţii sunt consideraţi drept cap al gospodăriei mai frecvent decît femeile

Din total gospodării, 42 la sută sunt conduse de femei şi respectiv 58 la sută de bărbaţi. Gospodăriile numeroase de cele mai dese ori sunt conduse de către bărbaţi. Fiți cu noi pe facebook:

www.statistica.md